Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden yabancı uyruklu ve tüzel kişilerin belgelerindeki imza ve mühürün doğrulanması için gerekli belgeler: