Vatandaşların dikkatine! Vize için, doldurulmuş şekilde (renkli fotokopisini) Büyükelçiliğe sunulması gereken yeni bir vize başvuru formu oluşturulmuştur. Başvuru formu, konsolosluk hizmetleri (vize) bölümünde web sitesinden indirilebilir, başvuru formunu basmadan önce bir QR kodu oluşturduğunuzdan emin olun.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar