DİKKAT! Dünyadaki epidemiyolojik durum ve yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılması nedeniyle, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkmenistan’nın Ankara Büyükelçiligi uzaktan çalışma sistemine geçmiştir. Türkmenistan'a vize başvuruları geçici olarak durdurulmuştur. Türkmenistan vatandaşları acil durumlarda +90 312 441 71 22 ve +90 537 340 18 66 telefon numaraları veya tmankara@yahoo.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ähli döwletler bilen dostlukly, netijeli we birek-birege hormat goýmak gatnaşyklaryny saklamakda, BMG-niň hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmakda, beýleki abraýly halkara guramalaryň işine gatnaşmakda, şeýle hem ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä gurluşynyň has wajyp meselelerini çözmäge doly derejede gatnaşmagy üçin amatly mümkinçilikleri döretmekde ähmiýetlidigini bellemek isleýärin".

Soňky habarlar