DİKKAT! Dünyadaki epidemiyolojik durum ve yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılması nedeniyle, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkmenistan’nın Ankara Büyükelçiligi uzaktan çalışma sistemine geçmiştir. Türkmenistan'a vize başvuruları geçici olarak durdurulmuştur. Türkmenistan vatandaşları acil durumlarda +90 312 441 71 22 ve +90 537 340 18 66 telefon numaraları veya tmankara@yahoo.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirler.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar