Değerli Türkmenistan vatandaşları! 26 Mart 2023 Türkmenistan Meclisi üyelerinin seçim günüdür! Seçim günü sabah 8:00'den akşam 19:00'a kadar Türkmenistan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki (Ankara) Büyükelçiliği'nde bulunan 1. seçim merkezinde oylama yapılacaktır. Her birimiz oy kullanma hakkımızı kullanalım ve değerli bir aday seçelim! Daha fazla bilgi için Tel: +90 (312) 441 71 22/23/24 Adres: Koza sokak No.28 Gaziosmanpaşa ÇANKAYA/ANKARA

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar