Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkmenistan vatandaşlarının “Vekaletname ve dilekçeleri” alması için gerekli belgeler