Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan Türkmenistan vatandaşlarının "Resmi Nikah kaydı" için gerekli belgeler
Ekler

Application for official marriage

Size 96 kb

DOWNLOAD