Türkiýe Respublikasynyň çӓginde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň “Sürüjilik şahadatnamasynyň” dogrulygyny tassyklaýan Kepilnama almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

Application for verification of driver's license

Göwrümi 45 kb

ÝÜKLE