Türkiýe Respublikasynyň çäginde aradan çykan Türkmenistanyň raýatlaryna “Ölüm hakyndaky şahadatnamany” almak üçin gerekli resminamalar:
Goşundylar

Application for issuance of a death certificate

Göwrümi 87 kb

ÝÜKLE